namct

Trung tâm báo cháy từ 05 kênh đến 20 kênh (Kèm biến thế +bìnhđiện)

Sản phẩm » Hệ báo cháy thông thường Nittan

Trung tâm báo cháy từ 05 kênh đến 20 kênh  (Kèm biến thế +bìnhđiện)

Tên sản phẩm: Trung tâm báo cháy từ 05 kênh đến 20 kênh (Kèm biến thế +bìnhđiện)

Mã sản phẩm: 1PN2-5/10/15/20LA

Mô tả: Tủ điều khiển hệ thống báo cháy mới của Nittan, model: 1PN2, được thiết kế rất tiện lợi, giảm chi phí lắp đặt và bảo quản. Gọn và an toàn.

Datasheet: Download English 1PN1-nLA Tải Về Tiếng Việt 1PN1-nLA

Thông tin chi tiết

Thông Số  1PN1

Đối tác