namct

MODULE 1 ĐẦU VÀO VÀ 1 ĐẦU RA CHƯA KÈM HỘP BẢO VỆ - 1I1OASBOX

Sản phẩm » Hệ báo cháy thông thường Nittan

MODULE 1 ĐẦU VÀO VÀ 1 ĐẦU RA CHƯA KÈM HỘP BẢO VỆ - 1I1OASBOX

Tên sản phẩm: MODULE 1 ĐẦU VÀO VÀ 1 ĐẦU RA CHƯA KÈM HỘP BẢO VỆ - 1I1OASBOX

Mã sản phẩm: 1I1OASBOX

Mô tả: MODULE 1 ĐẦU VÀO VÀ 1 ĐẦU RA CHƯA KÈM HỘP BẢO VỆ - 1I1OASBOX

Datasheet: Download - 1I1OASBOX

Thông tin chi tiết

- Module 1 đầu vào/ 1 đầu ra cân bằng/ không cân bằng tín hiệu đầu vào báo động/ báo lỗi cho phép kết nối 1 đầu báo thường (hoặc các thiết bị khác) có tín hiệu rơ le đầu ra mạng vòng và điều khiển các thiết bị báo động âm thanh, ánh áng, bảng đèn và các thiết bị khác.
- Cấp độ bảo vệ: IP4X
- Nguồn cấp: 24 DVC lấy nguồn trên loop, nguồn hoạt động 20.5-27.5VDC
- Dòng t iêu thụ 3.3mA (giám sát), 4.5mA( báo cháy)
- 1 rơ le đầu ra C-NO-NC (2A tại DC32V)
- Có 2 đèn LED hiển thị ( báo cháy, báo lỗi và báo tín hiệu rơ le đầu ra, liên lạc) trên module
- Kích thước: 91.6 x 54.7 x 20mm
- Nhiệt độ môi trường: -10 - +50ºC

Đối tác