namct

Modul 2 đầu vào ra trạng thái M bơm - HTRI -D

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Modul 2 đầu vào ra trạng thái M bơm - HTRI -D

Tên sản phẩm: Modul 2 đầu vào ra trạng thái M bơm - HTRI -D

Mã sản phẩm: HTRI-D

Mô tả: Công ty cổ phần TM-XD PCCC Quốc An chuyên cung cấp các thiết bị PCCC, linh kiện PCCC chính hãng. Hiện tại công ty đang cung cấp mặt hàng Modul 2 đầu vào ra trạng thái M bơm - HTRI -D

Datasheet: Modul 2 đầu vào ra trạng thái M bơm - HTRI -D

Thông tin chi tiết

Các mô đun giao diện thông minh HTRI Series được thiết kế để cung cấp phương tiện kết 
nối các thiết bị rút ngắn trực tiếp vào FireFinder XLS và FS-250 Báo cháy mạch vòng 
điều khiển.
Các mô đun giao diện thông minh HTRI Series cung cấp phương pháp lập kế hoạch và
giám sát tiên tiến nhất của thị trường, kết hợp với truyền thông bảng điều khiển tinh vi 
mỗi mô-đun giao diện HTRI Series
Kết hợp một con chip vi tính, Công nghệ vi mạch vi xử lý HTRI Series và khả năng 
truyền thông hai chiều phức tạp của nó với sự kiểm soát, Đạt được trạng thái của một 
"Thiết bị Thông tin".
HTRI-D là một mô-đun hai đầu ra vào trạng thái M bơm và được thiết kế để giám sát
 và giám sát hai bộ tiếp điểm khô. Mô đun đầu vào kép chỉ yêu cầu một địa chỉ nhưng 
đáp ứng độc lập với từng đầu vào. HTRI-D lý tưởng để giám sát công tắc luồng nước 
và công tắc tamper của nó. HTRI-D nháy hai lần, một lần cho mỗi địa chỉ

 

Đối tác