namct

Đầu phun Sprinkler Tyco quay lên, quay xuống TY3151 - TY3251

Sản phẩm » Chữa cháy tự động SPRINKLER

Đầu phun Sprinkler Tyco quay lên, quay xuống TY3151 - TY3251

Tên sản phẩm: Đầu phun Sprinkler Tyco quay lên, quay xuống TY3151 - TY3251

Mã sản phẩm: TY3151 - TY3251

Mô tả: Đầu phun chữa cháy tự động Sprinkler Tyco quay lên, quay xuống TY3151 - TY3251Tyco|:UK

Datasheet:

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Đầu phun Sprinkler Tyco, Series TY-B, K: 2.8, 5.6, 8.0

Lắp quay lên (Upright), quay xuống (Pendent), và lắp chìm quay xuống (Recessed Pendent)
Thời gian đáp ứng tiêu chuẩn (Standard Response), diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

SIN code:

TY1151 - Upright 2.8K, 1/2"NPT

TY1251 - Pendent 2.8K, 1/2"NPT

TY3151 - Upright 5.6K, 1/2"NPT

TY3251 - Pendent 5.6K, 1/2"NPT

TY4151 - Upright 8.0K, 3/4"NPT

TY4251 - Pendent 8.0K, 3/4"NPT

TY4851 - Upright 8.0K, 1/2"NPT

TY4951 - Pendent 8.0K, 1/2"NPT

Đối tác