namct

Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ - HI921

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ - HI921

Tên sản phẩm: Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ - HI921

Mã sản phẩm: HI921

Mô tả: Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ - HI921 được cung cấp bởi công ty CP TM-XD PCCC Quốc An với chất lượng chính hãng

Datasheet: Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ - HI921

Thông tin chi tiết

* Thiết bị cảm biến nhiệt (Heat) Detector (Model HI921) cung cấp một phương pháp tiên 
tiến để phát hiện, địa chỉ lập trình và giám sát, kết hợp với truyền thông phức tạp FACP. 
Mẫu HI921 sử dụng một thermistor tiên tiến nhất, bộ vi xử lý và phân tích tín hiệu tiên tiến, 
cung cấp độ tin cậy cao và chính xác.
Hơn nữa, mô hình HI921 là một chi phí-hiệu quả, hai dây thiết bị dò nhiệt địa chỉ cung cấp
một đặc tính,
Tính năng tiên tiến: cài đặt nhiệt độ cho phép chọn trường được thiết kế đặc biệt để phát
hiện các ứng dụng nhu cầu cụ thể
* Model HI921 cung cấp bảy (7) lĩnh vực lựa chọn
Cài đặt phạm vi nhiệt độ: 135 ° F (57 ° C) ņ 174 ° F (79 ° C) với tính lập trình cố định và
tăng tỷ  lệ. Điều này cung cấp sự khác biệt cho khách hàng tối đa để lập trình cài đặt nhiệt 
độ linh hoạt và phù hợp nhiều nhu cầu ứng dụng và thay đổi điều kiện môi trường
.

Đối tác