namct

Bình test đầu báo khói (trọng lượng tịnh 250 ml) - Model: NKG-2

Sản phẩm » Hệ báo cháy thông thường Nittan

Bình test đầu báo khói (trọng lượng tịnh 250 ml) - Model: NKG-2

Tên sản phẩm: Bình test đầu báo khói (trọng lượng tịnh 250 ml) - Model: NKG-2

Mã sản phẩm: NKG-2

Mô tả: Bình test đầu báo khói (trọng lượng tịnh 250 ml) - Model: NKG-2

Datasheet: Download - NKG2

Thông tin chi tiết

 

Bình chứa dung dịch khói nhân tạo, kết hợp với dụng cụ thử khói để kiểm tra độ nhạy và phát nước cứu hỏa của dụng cụ.

Khí cao áp HFC134a không cháy

Dung tích 250ml

                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Đối tác