namct

Thiết bị PCCC

Hệ thống báo cháy tự động

Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.650
Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.650

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CARITEC

Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.550
Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.550

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CARITEC

Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.450
Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.450

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CARITEC

Kim Thu Sét CARITEC  PCS-ESE 3.350
Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 3.350

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CARITEC

Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 2.350
Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 2.350

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CARITEC

 Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 1.300
Kim Thu Sét CARITEC PCS-ESE 1.300

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CARITEC

Kim Thu Sét PITTAS TESLA-S60
Kim Thu Sét PITTAS TESLA-S60

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới PITTAS,

Kim Thu Sét CUJE OBVB 6.3
Kim Thu Sét CUJE OBVB 6.3

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CUJE ( CHINA )

Kim Thu Sét CUJE OBVB 5.3
Kim Thu Sét CUJE OBVB 5.3

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CUJE ( CHINA )

Kim Thu Sét CUJE OBVB 4.3
Kim Thu Sét CUJE OBVB 4.3

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CUJE ( CHINA )

Kim Thu Sét CUJE OBVB 3.3
Kim Thu Sét CUJE OBVB 3.3

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CUJE ( CHINA )

Kim Thu Sét CUJE OBVB 3.1
Kim Thu Sét CUJE OBVB 3.1

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới CUJE ( CHINA )

Kim Thu Sét SCHIRTEC SLSC-10
Kim Thu Sét SCHIRTEC SLSC-10

Thiết bị đếm sét SLSC-10, hỗ trợ kim thu sét SCHIRTEC

Kim Thu Sét SCHIRTEC SDA
Kim Thu Sét SCHIRTEC SDA

Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm

Kim Thu Sét SCHIRTEC SDA
Kim Thu Sét SCHIRTEC SDA

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SCHIRTEC

Kim Thu Sét SCHIRTEC SDAS
Kim Thu Sét SCHIRTEC SDAS

- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm

Kim Thu Sét SCHIRTEC SA
Kim Thu Sét SCHIRTEC SA

- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo sớm

Kim Thu Sét SCHIRTEC SAS
Kim Thu Sét SCHIRTEC SAS

Hệ thống hoạt động chống sét trực tiếp và Thiết bị sét lan truyền bằng...

Thuốc hàn 115 dùng cho cáp đồng 70, 90
Thuốc hàn 115 dùng cho cáp đồng 70, 90

- Sử dụng để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp...

Thuốc hàn 90 dùng cho cáp đồng 50
Thuốc hàn 90 dùng cho cáp đồng 50

Hàn cáp đồng trần 50mm2 và cọc tiếp địa 14 hoặc 16 dài 2.4 mét.

Thiết bị đếm sét trên đường nguồn TDS-SC
Thiết bị đếm sét trên đường nguồn TDS-SC

Dòng kích hoạt TDS-SC: 300A 8/20μs • TDS-SC không sử dụng nguồn ngoài

Hóa chất giảm điện trở đất (11,34Kgs/ bao) GEM 25A
Hóa chất giảm điện trở đất (11,34Kgs/ bao) GEM 25A

Dùng để xử lý tiếp địa cho những vùng đất dẫn điện kém như: vùng đất...

Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng Ø5/ 8", dài 2,4m
Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng Ø5/ 8", dài 2,4m

- Sử dụng làm cọc tiếp đất thoát sét cho hệ thống chống sét trực tiếp,...

Thiết bị đếm sét đánh trực tiếp LEC-IV
Thiết bị đếm sét đánh trực tiếp LEC-IV

- Sử dụng lắp đặt đếm số lần sét đánh cho hệ thống chống sét trực tiếp

Bộ đỡ ống sợi thủy tinh cách điện UBOLT
Bộ đỡ ống sợi thủy tinh cách điện UBOLT

Bộ đỡ ống sợi thủy tinh cách điện UBOLT

Đế đỡ cột thủy tinh dài 4,6m MBFRP4,6m
Đế đỡ cột thủy tinh dài 4,6m MBFRP4,6m

Đế đỡ cột thủy tinh dài 4,6m MBFRP4,6m

Khớp nối ống sợi thủy tinh với cột đỡ I/ L COUPL
Khớp nối ống sợi thủy tinh với cột đỡ I/ L COUPL

- Khớp nối ống sợi thủy tinh cách điện với trụ gắn kim thu sét (Inline...

Bộ dây chằng dài 7m GUYKIT7m/ GRIP
Bộ dây chằng dài 7m GUYKIT7m/ GRIP

Bộ dây chằng dài 7m GUYKIT7m/ GRIP

Bộ dây chằng dài 4m GUYKIT4m/ GRIP
Bộ dây chằng dài 4m GUYKIT4m/ GRIP

Bộ dây chằng dài 4m GUYKIT4m/ GRIP

Ống sợi thủy tinh cách điện dài 2m FRP/ 2m/ Black
Ống sợi thủy tinh cách điện dài 2m FRP/ 2m/ Black

Các ống thủy tinh hoặc sứ này có tính cơ lý tốt như: độ bền cao hơn các...

Ống sợi thủy tinh cách điện dài 4,6m FRP/ 4,6m/ Black
Ống sợi thủy tinh cách điện dài 4,6m FRP/ 4,6m/ Black

Các ống thủy tinh hoặc sứ này có tính cơ lý tốt như: độ bền cao hơn các...

Khớp nối kim thu sét vào ống đường kính 2" có vặn răng theo chuẩn UNC INTCPT - ADM3/ 4UNC
Khớp nối kim thu sét vào ống đường kính 2" có vặn răng theo chuẩn UNC INTCPT - ADM3/ 4UNC

Khớp nối kim thu sét vào ống đường kính 2" có vặn răng theo chuẩn UNC

Khớp nối kim thu sét vào bảng đồng TERMLUGCOUP
Khớp nối kim thu sét vào bảng đồng TERMLUGCOUP

Khớp nối kim thu sét vào bảng đồng TERMLUGCOUP

Khớp nối kim thu sét vào ống sợi thủy tinh  INTCPT - ADBUTT
Khớp nối kim thu sét vào ống sợi thủy tinh INTCPT - ADBUTT

Khớp nối kim thu sét vào ống sợi thủy tinh

Khớp nối kim thu sét vào ống đường kính 2" có vặn răng INTCPT - ADF2BSPF
Khớp nối kim thu sét vào ống đường kính 2" có vặn răng INTCPT - ADF2BSPF

Khớp nối kim thu sét vào ống đường kính 2" có vặn răng AD2BSPF

 Bộ xử lý đầu dưới cáp thoát sét Ericore/ Ltkit/ A
Bộ xử lý đầu dưới cáp thoát sét Ericore/ Ltkit/ A

- Sử dụng lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp.

Cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE/1000
Cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE/1000

Cuộn cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE

Cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE
Cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE

Có 7 lớp, tiết diện 55m2, đường kính ngoài 36mm, điện áp cách điện 250KVDẩn...

Kim Thu Sét DYNASPERE INTMKIV - SS
Kim Thu Sét DYNASPERE INTMKIV - SS

Được chế tạo từ các vật liệu có phẩm chất cao, không bị ăn mòn; quả...

Kim Thu Sét DYNASPERE D/S GOLD MK3
Kim Thu Sét DYNASPERE D/S GOLD MK3

Được chế tạo từ các vật liệu có phẩm chất cao, không bị ăn mòn; quả...

Kim Thu Sét DYNASPERE D/S MKIV - SS
Kim Thu Sét DYNASPERE D/S MKIV - SS

Được chế tạo từ các vật liệu có phẩm chất cao, không bị ăn mòn; quả...

Kim Thu Sét ELLIPS 1.4
Kim Thu Sét ELLIPS 1.4

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét ELLIPS 1.3
Kim Thu Sét ELLIPS 1.3

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét ELLIPS ELLIPS 1.0
Kim Thu Sét ELLIPS ELLIPS 1.0

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét SAINT ELMO SE2D60
Kim Thu Sét SAINT ELMO SE2D60

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét SAINT ELMO SE2D30
Kim Thu Sét SAINT ELMO SE2D30

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét SAINT ELMO SE12
Kim Thu Sét SAINT ELMO SE12

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét SAINT ELMO SE12
Kim Thu Sét SAINT ELMO SE12

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét SAINT ELMO SE9
Kim Thu Sét SAINT ELMO SE9

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét SAINT ELMO SE6
Kim Thu Sét SAINT ELMO SE6

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới SAINT ELMO

Kim Thu Sét PROTEL 60
Kim Thu Sét PROTEL 60

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới PROTEL

Kim Thu Sét PROTEL 30
Kim Thu Sét PROTEL 30

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới PROTEL

Kim Thu Sét PROTEL 15
Kim Thu Sét PROTEL 15

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới PROTEL

Kim Thu Sét STAR 6.60
Kim Thu Sét STAR 6.60

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới STAR

Kim Thu Sét STAR 6.45
Kim Thu Sét STAR 6.45

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới STAR

Kim Thu Sét STAR 3.25
Kim Thu Sét STAR 3.25

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới STAR

Kim Thu Sét  STAR 2.10
Kim Thu Sét STAR 2.10

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới STAR

Kim Thu Sét GROMOSTAR G-60
Kim Thu Sét GROMOSTAR G-60

Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo thế hệ mới GROMOSTAR

1 2 3 4 5 6 7 8 >>
Đối tác