namct

Trung tâm hiển thị phụ kết nối mạng FN-LCD-N-R

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm hiển thị phụ kết nối mạng FN-LCD-N-R

Tên sản phẩm: Trung tâm hiển thị phụ kết nối mạng FN-LCD-N-R

Mã sản phẩm: FN-LCD-N-R

Mô tả: – Hiển thị phụ Hochiki địa chỉ FN-LCD-N-R loại LCD là loại thiết bị hiển thị từ xa tiện dụng, hiệu quả.

Datasheet: FN-LCD-N

Thông tin chi tiết

Là 1 hiển thị phụ độc lập trên đường kết nối mạng, có đầy đủ tính năng điều khiển như 1 trung tâm báo cháy trong hệ thống .
Màn hình LCD 8 dòng, 40 kí tự 1 dòng .
Có các đèn LED hiển thị cho các trạng thái :Fire, Supervisory Alarm, Pre-Alarm, Fire Output Active, Power On, On Test, Panel Sounder Silenced,
Delay Active, More Events, Point Bypassed, General Trouble, Power Trouble, System.
Có các tính năng điều khiển như 1 trung tâm báo cháy trong hệ thống như :Reset, Panel Sounder Silence, Lamp Test, Alarm Silence, Re-sound Alarm, Fire Drill, Programmable Function,More Events, More Fire Events, Enter & Exit .
Có ngỏ ra RS-485 phụ kết nối được 32 bo FN-4127-IO hoặc 15 hiển thị phụ FN-LCD-S và 17 bo FN-4127-IO .
Giao tiếp với máy tính và máy in qua cổng RS-232 .

Đối tác