namct

Trung tâm FireNet 6 loop, 762 địa chỉ FN6127

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

 Trung tâm FireNet 6 loop, 762 địa chỉ FN6127

Tên sản phẩm: Trung tâm FireNet 6 loop, 762 địa chỉ FN6127

Mã sản phẩm: FN6127

Mô tả: Dùng phương thức truyền kỹ thuật số DCP của Hochiki, giúp truyền tin nhanh.

Datasheet: Trung tâm FireNet 6 loop, 762 địa chỉ FN6127

Thông tin chi tiết

Trung tâm FireNet 6 loop, 762 địa chỉ.

Nối mạng

Kèm phần mềm lập trình. Không kèm Acquy

Đối tác