namct

Trung tâm báo cháy FireNet 2 loop, 254 địa chỉ FN-2127N

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy FireNet 2 loop, 254 địa chỉ FN-2127N

Tên sản phẩm: Trung tâm báo cháy FireNet 2 loop, 254 địa chỉ FN-2127N

Mã sản phẩm: FN-2127N

Mô tả: Đạt chuẩn UL 864 9th edition. Dùng phương thức truyền kỹ thuật số DCP của Hochiki, giúp truyền tin nhanh.

Datasheet: Trung tâm báo cháy FireNet 2 loop, 254 địa chỉ FN-2127N

Thông tin chi tiết

Trung tâm FireNet 2 loop, 254 địa chỉ.

Có thể mở rộng lên 4loop, nối mạng

Có card nối mạng.Kèm phần mềm lập trình.

Không kèm Acquy

Đối tác