namct

Trung tâm báo cháy 8 loop 1016 địa chỉ FN-8127

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy 8 loop 1016 địa chỉ FN-8127

Tên sản phẩm: Trung tâm báo cháy 8 loop 1016 địa chỉ FN-8127

Mã sản phẩm: FN-8127

Mô tả: Trung tâm báo cháy 8 loop- 1016 địa chỉ . Màn hình LCD 8 dòng , 40 kí tự 1 dòng .

Datasheet: FN8127

Thông tin chi tiết

Trung tâm báo cháy 8 loop 1016 địa chỉ FN-8127

Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo . 

Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm .

Đường dây có thể thi công theo dạng mạch vòng hoặc mạch nhánh .

Đường dây cho thiết bị có thể dùng dây thường , không cần dây bọc chồng nhiễu hoặc cáp xoắn Kết nối liên mạng 64 trung tâm với nhau (1 trung tâm chiếm 2 địa chỉ mạng ) .

Kết nối được 35 hiển thị phụ .

8 ngỏ ra 2.5A cho còi đèn báo cháy .

10 ngỏ ra relay . 16 ngỏ vào lập trình được .

Ngỏ ra cho kết nối máy in .

Tiêu chuẩn UL , FM .

Đối tác