namct

Trung tâm báo cháy 2 loop 254 địa chỉ FN2127

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy 2 loop 254 địa chỉ FN2127

Tên sản phẩm: Trung tâm báo cháy 2 loop 254 địa chỉ FN2127

Mã sản phẩm: FN2127

Mô tả: Có thể mở rộng lên 4 loop- 508 địa chỉ . Màn hình LCD 8 dòng , 40 kí tự 1 dòng .

Datasheet: FN2127

Thông tin chi tiết

Trung tâm báo cháy 2 loop- 254 địa chỉ .

Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo .

Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm .

Đường dây có thể thi công theo dạng mạch vòng hoặc mạch nhánh .

Đường dây cho thiết bị có thể dùng dây thường , không cần dây bọc chồng nhiễu hoặc cáp xoắn Kết nối liên mạng 64 trung tâm với nhau (gắn thêm card mạng ) .

Kết nối được 15 hiển thị phụ .

4 ngỏ ra 2.5A cho còi đèn báo cháy .

5 ngỏ ra relay .

8 ngỏ vào lập trình được Tiêu chuẩn UL , FM .

Đối tác