namct

Trung tâm báo cháy 2-4-6-8 loop 504-2016 địa chỉ Siemens FC186x

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Trung tâm báo cháy 2-4-6-8 loop 504-2016 địa chỉ Siemens FC186x

Tên sản phẩm: Trung tâm báo cháy 2-4-6-8 loop 504-2016 địa chỉ Siemens FC186x

Mã sản phẩm: FC186x

Mô tả: Hãng sản xuất: Siemens

Datasheet: FC186x

Thông tin chi tiết

FC1861: Trung tâm báo cháy 504 địa chỉ (2 Loop), bao gồm máy in sự kiện báo cháy va tủ 8 ngõ ra điều khiển Bơm, Quat…

FC1862: Trung tâm báo cháy 1008 địa chỉ (4 Loop), bao gồm máy in sự kiện báo cháy va tủ 8 ngõ ra điều khiển Bơm, Quat…

FC1862: Trung tâm báo cháy 1260 địa chỉ (5 Loop), bao gồm máy in sự kiện báo cháy va tủ 8 ngõ ra điều khiển Bơm, Quat…

FC1863: Trung tâm báo cháy 1512 địa chỉ (6 Loop), bao gồm máy in sự kiện báo cháy va tủ 8 ngõ ra điều khiển Bơm, Quat…

FC1863: Trung tâm báo cháy 1764 địa chỉ (7 Loop), bao gồm máy in sự kiện báo cháy va tủ 8 ngõ ra điều khiển Bơm, Quat…

FC1863: Trung tâm báo cháy 2016 địa chỉ (8 Loop), bao gồm máy in sự kiện báo cháy va tủ 8 ngõ ra điều khiển Bơm, Quat…

Tất cả các trung tâm FC186x đều có thể mở rộng địa chỉ lên 2016 địa chỉ .

Màn hình LCD rộng 320 x 240 pixels .

Lưu được 10.000 sự kiện .

Chiều dài mỗi loop tối đa 2500m .

Có thể đấu loop dạng mạch vòng hay mạch nhánh .

Trên mạch vòng có thể tẻ mạch nhánh .

Tích hợp sẵn máy in sự kiện .

Tích hợp bảng điều khiển 8 ngỏ .

Các thiết bị địa chỉ tự nhận địa chỉ theo số ID của thiết bị Hỗ trợ kết nối 32 bảng hiển thị phụ LCD Có thể kết nối 16 trung tâm với nhau mà không cần thêm phần cứng bổ sung nào

Đối tác