namct

Trung tâm báo cháy 1 loop-252 địa chỉ Siemens FC1820

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Trung tâm báo cháy 1 loop-252 địa chỉ Siemens FC1820

Tên sản phẩm: Trung tâm báo cháy 1 loop-252 địa chỉ Siemens FC1820

Mã sản phẩm: FC1820

Mô tả:

Datasheet: FC1820

Thông tin chi tiết

FC1820 :Trung tâm 1 loop, 252 địa chỉ .

Màn hình LCD rộng 320 x 240 pixels .

Lưu được 10.000 sự kiện .

Chiều dài mỗi loop tối đa 2500m .

Có thể đấu loop dạng mạch vòng hay mạch nhánh .

Trên mạch vòng có thể tẻ mạch nhánh .

Tích hợp sẵn máy in sự kiện .

Tích hợp bảng điều khiển 8 ngỏ .

Các thiết bị địa chỉ tự nhận địa chỉ theo số ID của thiết bị Hỗ trợ kết nối 32 bảng hiển thị phụ LCD .

Có thể kết nối 16 trung tâm với nhau mà không cần thêm phần cứng bổ sung nào .

Đối tác