namct

Thiết bị chống sét SYCOM

Sản phẩm » Hệ thống chống sét lan truyền

Thiết bị chống sét SYCOM

Tên sản phẩm: Thiết bị chống sét SYCOM

Mã sản phẩm: Thiết bị chống sét SYCOM

Mô tả: Thiết bị chống sét SYCOM Thiết bị chống sét SYCOM Thông tin chi tiết: Thiết bị chống sét bảo vệ trên đường nguồn 3 pha, dòng sét từ 100kA đến 500kA. H

Datasheet:

Thông tin chi tiết

Thiết bị chống sét SYCOM

Các tiêu chuẩn Châu Âu: UL 1449 1998, UL 1283 and CUL, IEEE & ANSI, C62.11, C62.41 and C62.45.

Bảng list các thiết bị:

SYC-480-3Y                3 pha, 100kA/phase

SYC-480-3Y/SC          3 pha, 100kA/phase có đếm sét

SYKX-480-3Y             3 pha, 200kA/phase

SYKX-480-3Y/SC       3 pha, 200kA/phase có đếm sét

SYCX-480-3Y             3 pha, 300kA/phase

SYCX-480-3Y/SC       3 pha, 300kA/phase có đếm sét

SYKXL-480-3Y           3 pha, 400kA/phase

SYKXL-480-3Y/SC     3 pha, 400kA/phase có đếm sét

SYCXL-480-3Y           3 pha, 500kA/phase

SYCXL-480-3Y/SC     3 pha, 500kA/phase có đếm sét

Danh mục sản phẩm:

01-Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 1 pha dòng sét 150kA/pha. Thiết bị của hãng SYCOM (USA) EU-1-240-TC

02-Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha dòng sét tổng lên tới 150kA, dòng 50kA/pha. Thiết bị của hãng SYCOM (USA) SYC-TC-480-3Y

03-Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha dòng sét tổng lên tới 300kA, dòng 100kA/pha. Thiết bị của hãng SYCOM (USA) SYC-480-3Y

04- Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha dòng sét tổng lên tới 300kA, dòng 100kA/pha, đặc biệt có màn hình tinh thể lỏng cho phép đếm số lần sét đánh. Thiết bị của hãng SYCOM (USA) SYC-480-3Y/SC

05-Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha dòng sét tổng lên tới 600kA, dòng 200kA/pha.Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYKX-480-3Y

06-Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha dòng sét tổng lên tới 900kA, dòng 300kA/pha.Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYCX-480-3Y

07- Thiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha dòng sét tổng lên tới 1200kA/pha, dòng 400kA/pha. Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYKXL-480-3Y

09-Thiết bị chống sét bảo vệ 01 Line điện thoại.Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYC -1P/130

10-Thiết bị chống sét bảo vệ 02 Line điện thoại.Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYC -2P/130

11-Thiết bị chống sét bảo vệ 06 Line điện thoại. Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYC -6P/130

12-Thiết bị chống sét bảo vệ 08 Line điện thoại.Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYC -8P/130

13-Thiết bị chống sét bảo vệ 12 Line điện thoại. Thiết bị của hãng SYCOM (USA)
SYC -12P/130

14- Thiết bị chống sét bảo vệ 16 Line điện thoại. Thiết bị của hãng SYCOM (USA) SYC -16P/130

15-Thiết bị chống sét bảo vệ 25 Line điện thoại.Thiết bị của hãng SYCOM (USA) SYC -25P/130

Đối tác