namct

Phần mềm quản lý hệ thống (Cho TT BC80) Siemens BC80FMS

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Phần mềm quản lý hệ thống  (Cho TT BC80) Siemens BC80FMS

Tên sản phẩm: Phần mềm quản lý hệ thống (Cho TT BC80) Siemens BC80FMS

Mã sản phẩm: BC80FMS

Mô tả: Hãng sản xuất: Siemens

Datasheet:

Thông tin chi tiết

BC80FMS-1: Phần mềm quản lý 2,000 điểm

BC80FMS-2:Phần mềm quản lý 4,000 điểm

BC80FMS-3:Phần mềm quản lý 6,000 điểm

BC80FMS-4:Phần mềm quản lý 8,000 điểm

Đối tác