namct

Phần mềm đồ họa GST-GMC

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ GST

Phần mềm đồ họa GST-GMC

Tên sản phẩm: Phần mềm đồ họa GST-GMC

Mã sản phẩm: GMC

Mô tả: – Tương thích với tất cả các hệ thống báo cháy địa chỉ GST

Datasheet: Phần mềm đồ họa GST-GMC

Thông tin chi tiết

Màu sắc điều khiển đồ họa và hiển thị hệ thống, cung cấp một hoàn chỉnh cửa sổ trên các hệ thống phát hiện cháy và thiết bị phụ trợ.
– Tương thích với tất cả các hệ thống báo cháy địa chỉ GST
– Kiểm soát mật khẩu đa cấp cho quản lý hệ thống thuận tiện
– PC not included

Đối tác