namct

Phần mềm đồ họa FireNET Graphix

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Phần mềm đồ họa FireNET Graphix

Tên sản phẩm: Phần mềm đồ họa FireNET Graphix

Mã sản phẩm: FireNET Graphix

Mô tả: FireNet Graphix Gói phần mềm đồ hoạ Hochiki, Chọn lựa chủ đề, đồ hoạ, hiển thị danh sách các sự kiện khi có sự kiện xảy ra,phân tích sự kiện linh hoạt, lưu trữ toàn bộ sự kiện.

Datasheet: FireNET Graphix

Thông tin chi tiết

Phần mềm đồ họa FireNET Graphix

  • Bảng điều khiển FireNET & FireNET PLUS có thể chuyển dữ liệu, có thể điều khiển bởi hệ thống FireNET Graphic và FireNET Graphic cung cấp một điểm để kết hợp cho tất cả các báo động.Những tính năng mạnh mẽ của chương trình 32bit để chạy và thấy được trên nền Window
  • Hệ thống có nhiều các lựa chọn cấu hình, có thể sử dụng bản đồ, đồ họa, âm thanh hoặc kết hợp tất cả nếu cần thiết.
  • Cấu hình người dùng cho phép người quản lý hệ thống thiết lập quyền truy cập cho người dung cho mỗi người sử dụng riêng biệt.
  • Dễ dàng lập trình và sử dụng đơn giản, FireNET Graphix cung cấp giải pháp hiệu quả về giá thành cho hệ thống quản lý báo cháy ở nhiều cấp độ.

Đối tác