namct

Nút nhấn khẩn địa chỉ Siemens FDM181

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Nút nhấn khẩn địa chỉ Siemens FDM181

Tên sản phẩm: Nút nhấn khẩn địa chỉ Siemens FDM181

Mã sản phẩm: FDM181

Mô tả:

Datasheet: FDM181

Thông tin chi tiết

Không cần thay lại kính sau mỗi lần nhấn .

Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .

Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .

Đối tác