namct

Nút nhấn khẩn báo cháy loại địa chỉ ngoài trời Siemens FDM226-RP

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Nút nhấn khẩn báo cháy loại địa chỉ ngoài trời Siemens FDM226-RP

Tên sản phẩm: Nút nhấn khẩn báo cháy loại địa chỉ ngoài trời Siemens FDM226-RP

Mã sản phẩm: FDM226-RP

Mô tả: Hãng sản xuất: Siemens

Datasheet: Nút nhấn khẩn báo cháy loại địa chỉ ngoài trời Siemens FDM226-RP

Thông tin chi tiết

Nút nhấn khẩn báo cháy loại địa chỉ ngoài trời Siemens FDM226-RP

Direct alarm activation by pressing the plastic insert
Ⴠ Manual call point reset with key FDMK295
Ⴠ Protective cover FDMC295 (accessory) protects the manual call point against the glass
being broken and the alarm activated accidentally


Đối tác