namct

Module giám sát 2 ngõ vào Siemens FDCI181-2

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Module giám sát 2 ngõ vào Siemens FDCI181-2

Tên sản phẩm: Module giám sát 2 ngõ vào Siemens FDCI181-2

Mã sản phẩm: FDCI181-2

Mô tả:

Datasheet: FDCI181-2

Thông tin chi tiết

2 ngỏ vào độc lập giám sát các thiết bị ngoại vi .

Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .

Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .

Đối tác