namct

Module giám sát 1 ngỏ vào loại mini DCP-FRCME -M

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Module giám sát 1 ngỏ vào loại mini DCP-FRCME -M

Tên sản phẩm: Module giám sát 1 ngỏ vào loại mini DCP-FRCME -M

Mã sản phẩm: DCP-FRCME -M

Mô tả: Điện áp cung cấp Dòng tiêu thụ trung bình

Datasheet: FRCMR-M

Thông tin chi tiết

Module giám sát 1 ngỏ vào loại mini DCP-FRCME -M

Kích thước 1,75 "W x 2.37" H x 0.5 "D

Nhiệt độ làm việc 32 ° F (0 ° C) 120 ° F (49 ° C)

Độ ẩm tương đối 90% RH Non-Condsensing

Đối tác