namct

Module điều khiển rơ-le GST C-9302

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ GST

Module điều khiển rơ-le GST C-9302

Tên sản phẩm: Module điều khiển rơ-le GST C-9302

Mã sản phẩm: C-9302

Mô tả: Module điều khiển rơ-le (5A). Làm việc cùng với I/O module I930

Datasheet:

Thông tin chi tiết

Các tính năng và lợi ích
1. Trong trường hợp một mạch ngắn cô lập các phần bị lỗi của vòng lặp.
2. Tự động đặt lại một lần lỗi đã xóa
3. Các thiết bị dò tìm cũng có sẵn (9504)
4. đèn báo trạng thái LED

Features and Benefits
1. In the event of a short circuit isolates faulty parts of the loop.
2. Automatically resetting once the fault has cleared
3. Detector Base Isolator also available (9504)
4. LED status indicator

In the event of short circuit on the detector loop the C-9503 Isolators either side of the loop will defect the problem and open circuit and isolates the faulty part of the loop, enabling other devises on the unaffected part of the loop to operate normally.
The module will continue to monitor for the fault to be repaired, once the fault is cleared the isolator will automatically reinstate the effected part of the loop.

Đối tác