namct

Module cách ly sự cố loại địa chỉ Siemens FDCL-181

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Module cách ly sự cố loại địa chỉ Siemens FDCL-181

Tên sản phẩm: Module cách ly sự cố loại địa chỉ Siemens FDCL-181

Mã sản phẩm: FDCL-181

Mô tả:

Datasheet: FDCL-181

Thông tin chi tiết

Bảo vệ loop khỏi ngắn mạch .

Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .

Đối tác