namct

Module cách li ngắn mạch loop DCP-SCI

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Module cách li ngắn mạch loop DCP-SCI

Tên sản phẩm: Module cách li ngắn mạch loop DCP-SCI

Mã sản phẩm: DCP-SCI

Mô tả: Được lắp trên đường loop. Kiểm tra dòng ngắn mạch.

Datasheet: SCI

Thông tin chi tiết

Đặc điểm:

Cách ly nếu đường loop bị chạm chập.Nếu dòng bình thường rờ-le sẽ đóng, nếu phát hiện ngắn mạch rờ-le sẽ hở.
Khi phát hiện ngắn mạch led vàng sẽ sáng.

Thông số kỹ thuật:

– Absolute Max. Applied Voltage S, SC: 41 VDC
– Supply Voltage Norminal S, SC: 33 VDC
– Normal Current Consumption 270 μA (Typical)
– Active Current Consumption (Short Circuit Condition)0 mA (Typical)
– Kích thước: 4.2″W x 4.7″H x 1.4″D
– Weight 1.4 oz
– Visual Indicator (Yellow Status LED)
– No indication in normal condition.
– On steady in active (short) condition.
– Operation Temperature Range: 0ºC (32ºF)~ 49ºC (120ºF) không ngưng tụ
– Độ ẩm cho phép: 90% không ngưng tụ

Đối tác