namct

Module 2 ngõ vào - 2 ngõ ra Siemens FDCIO181-2

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Module 2 ngõ vào - 2 ngõ ra Siemens FDCIO181-2

Tên sản phẩm: Module 2 ngõ vào - 2 ngõ ra Siemens FDCIO181-2

Mã sản phẩm: FDCIO181-2

Mô tả:

Datasheet: FDCIO181-2

Thông tin chi tiết

2 ngỏ vào độc lập giám sát các thiết bị ngoại vi .

2 ngỏ ra độc lập với nhau có thể cài đặt ở dạng tiếp điểm khô hoặc cài đặt ở chế độ xuất điện áp có giám sát ngỏ ra ở chế độ ngắn mạch hay hở mạch .

Chỉ số tiếp điểm ngỏ ra 2A@24Vdc .

Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .

Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .

Đối tác