namct

Mô đun kết nối đầu báo thường Siemens FDCI183

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Mô đun kết nối đầu báo thường Siemens FDCI183

Tên sản phẩm: Mô đun kết nối đầu báo thường Siemens FDCI183

Mã sản phẩm: FDCI183

Mô tả:

Datasheet: FDCI183

Thông tin chi tiết

Module dùng để kết nối đầu báo thường .

Kết nối được với 32 đầu báo thường .

Tự động định địa chỉ theo số ID, không cần bộ cài đặt địa chỉ hay các nút gạt để định địa chỉ .

Kết nối không phân cực dễ dàng cho lắp đặt .

Đối tác