namct

Máy in sự kiện báo cháy cho trung tâm BC8002A Siemens TP-80UL

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Máy in sự kiện báo cháy cho trung tâm BC8002A Siemens TP-80UL

Tên sản phẩm: Máy in sự kiện báo cháy cho trung tâm BC8002A Siemens TP-80UL

Mã sản phẩm: TP-80UL

Mô tả: Hãng sản xuất: Siemens

Datasheet: Máy in sự kiện báo cháy cho trung tâm BC8002A Siemens TP-80UL

Thông tin chi tiết

Máy in sự kiện báo cháy cho trung tâm BC8002A Siemens TP-80UL

Function is same as above, with additional 3U mounting kit. Only for
BC8002A controller

Đối tác