namct

GSA-IM--Module cách li ngắn mạch

Sản phẩm » Hệ báo cháy GE-EST

GSA-IM--Module cách li ngắn mạch

Tên sản phẩm: GSA-IM--Module cách li ngắn mạch

Mã sản phẩm: GSA-IM

Mô tả: Module cách li ngắn mạch Sản xuất theo tiêu chuẩn USA Hãng sản xuất: GE-UTC Mã sản phẩm: GSA-IM

Datasheet: Module cách li ngắn mạch GSA-IM

Thông tin chi tiết

GSA-IM--Module cách li ngắn mạch

Số loop báo cháy của tủ trung tâm điều khiển phụ thuộc vào số lượng thiết bị được lắp đặt và kết nối vào hệ thống.
Mỗi 1 loop báo cháy được lắp đặt 64 thiết bị địa chỉ báo cháy ngoại vi
Dòng sản phẩm này, VIGILANT đưa ra các mã sản phẩm như:
VS1. Trung tâm 1 loop, 64 địa chỉ
VS2. Trung tâm 1 loop, 250 địa chỉ
VS2. Trung tâm 2 loop, 500 địa chỉ
RLCD-C. Bộ hiển thị phụ
V-PS. Đầu dò khói địa chỉ
V-PHS. Đầu dò khói, nhiệt địa chỉ
V-HFD. Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ
V-HRD. Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ
GSA-M270. Khẩn báo cháy địa chỉ
GSA-CT1. Module giám sát 1 ngõ vào
GSA-CR. Module điều khiển 1 ngỏ ra
GSA-UM. Module giao tiếp với đầu báo thường
GSA-IM. Module cách li ngắn mạch
GSA-SD. Đầu báo khói địa chỉ dùng cho hệ thống ống gió 

Đối tác