namct

FN4127--Trung tâm báo cháy 4 loop 508 địa chỉ

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

FN4127--Trung tâm báo cháy 4 loop 508 địa chỉ

Tên sản phẩm: FN4127--Trung tâm báo cháy 4 loop 508 địa chỉ

Mã sản phẩm: FN4127

Mô tả: Màn hình LCD 8 dòng , 40 kí tự 1 dòng . Cài đặt độ nhạy cho từng đầu báo

Datasheet: FN4127

Thông tin chi tiết

Trung tâm báo cháy 4 loop- 508 địa chỉ .

Cài đặt độ nhạy cho ngày và đêm .

Đường dây có thể thi công theo dạng mạch vòng hoặc mạch nhánh .

Đường dây cho thiết bị có thể dùng dây thường , không cần dây bọc chồng nhiễu hoặc cáp xoắn Kết nối liên mạng 64 trung tâm với nhau (gắn thêm card mạng ) .

Kết nối được 15 hiển thị phụ .

4 ngỏ ra 2.5A cho còi đèn báo cháy .

5 ngỏ ra relay .

8 ngỏ vào lập trình được .

Ngỏ ra cho kết nối máy in .

Tiêu chuẩn UL , FM

Đối tác