namct

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với COM máy tính X187

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với COM máy tính X187

Tên sản phẩm: Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với COM máy tính X187

Mã sản phẩm: X187

Mô tả: Cáp lập trình X187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.

Datasheet:

Thông tin chi tiết

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với COM máy tính X187

Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp VoiceNET V187 được sử dụng để kết nối giữa tủ trung tâm FireNET với tủ trung tâm VoiceNET.

Đối tác