namct

Board đồ họa từ 5-8 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS5-8

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Board đồ họa từ 5-8 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS5-8

Tên sản phẩm: Board đồ họa từ 5-8 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS5-8

Mã sản phẩm: GUS5-8

Mô tả: Lựa chọn hiển thị theo văn bản, đồ họa, và danh sách khi sự kiện xảy ra

Datasheet: Board đồ họa từ 5-8 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS5-8

Thông tin chi tiết

Board đồ hoạ dùng cho 5-8 tủ FireNet. Quản lý trên 01 máy vi tính. GUS5-8 UK 

• Phân tích sự kiện đa năng với khả năng lọc mạnh mẽ

• Lưu trữ hồ sơ trong mạng

• Tập trung kiểm soát và hiển thị cho tất cả các tủ trong mạng

• Khả năng nhập tập tin cấu hình từ phần mềm Loop Explorer. Chỉ cần đơn giá kéo và thả đầu báo và mô-đun từ danh sách thiết bị lên bản đồ đồ họa

• Nhiều gói giấy phép cho phù hợp với kích thước của màng kết nối/số thiết bị trong mạng

Đối tác