namct

Bộ nguồn 24VDC Siemens FP1802

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Bộ nguồn 24VDC Siemens FP1802

Tên sản phẩm: Bộ nguồn 24VDC Siemens FP1802

Mã sản phẩm: FP1802

Mô tả: Bộ nguồn 24VDC Siemens FP1802 được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy.

Datasheet:

Thông tin chi tiết

FP1802-A2: Bộ nguồn 24VDC-5A

FP1801-A2: Bộ nguồn 24VDC-10A

Đối tác