namct

Bo mạng RS485 cho GST5000F và GST5000

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ GST

Bo mạng RS485 cho GST5000F và GST5000

Tên sản phẩm: Bo mạng RS485 cho GST5000F và GST5000

Mã sản phẩm:

Mô tả:

Datasheet:

Thông tin chi tiết

Bo mạng RS485 cho GST5000F và GST5000

Kết nối kiểu A/ mạch vòng (loop).Khoảng cách giữa các tủ max 1.5km

Đối tác