namct

Bo 2 zone của Fireman's panel GST FCP-Z02

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ GST

Bo 2 zone của Fireman's panel GST FCP-Z02

Tên sản phẩm: Bo 2 zone của Fireman's panel GST FCP-Z02

Mã sản phẩm: FCP-Z02

Mô tả:

Datasheet:

Thông tin chi tiết

Bo 2 zone của Fireman's panel (FCP). Tương thích với GST200 và GST5000W

Đối tác