namct

Bảng hiển thị vị trí bằng đèn LED FNP-LED

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Bảng hiển thị vị trí bằng đèn LED FNP-LED

Tên sản phẩm: Bảng hiển thị vị trí bằng đèn LED FNP-LED

Mã sản phẩm: FNP-LED

Mô tả: FNP-LED Bảng hiển thị đồ họa Hochiki lên đến 504 LED được điều khiển bởi hệ thống trung tâm báo cháy địa chỉ FireNet, trung tâm báo cháy địa chỉ hochiki

Datasheet: Bảng hiển thị vị trí bằng đèn LED FNP-LED

Thông tin chi tiết

Bảng hiển thị vị trí bằng đèn LED FNP-LED

FNP-LED Bản hiển thị đồ họa Hochiki lên đến 504 LED được điều khiển bởi hệ thống trung tâm báo cháy địa chỉ FireNet:

  • Lên đến 504 LED
  • Màu đỏ hoặc xám than
  • Có 3 kích cỡ khác nhau
  • Tích hợp đồng bộ với hệ thống FireNet
  • Điện áp: 21 - 30VDC

Đối tác