namct

Hệ báo cháy địa chỉ Siemens

Hệ thống báo cháy tự động

Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp địa chỉ Siemens OH720
Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp địa chỉ Siemens OH720

Fire Detection Network (C-NET) Peripherals Addressable Fire Detectors Point Detectors

Đầu báo khói quang địa chỉ Siemens OP720
Đầu báo khói quang địa chỉ Siemens OP720

Fire Detection Network (C-NET) PeripheralsAddressable Fire DetectorsPoint Detectors

Trung tâm báo cháy 4 loop-504 địa chỉ Siemens FC724
Trung tâm báo cháy 4 loop-504 địa chỉ Siemens FC724

Báo cháy SIEMENS hệ địa chỉ CERBERUS-PRO

1 2
Đối tác