namct

LOMBARDINI

Hệ thống báo cháy tự động

Máy bơm dầu Lombardini 25 LD 425-2
Máy bơm dầu Lombardini 25 LD 425-2

Máy bơm chữa cháy động cơ Lombardini được sử dụng trong hệ thống phòng cháy...

Máy bơm dầu Diesel Lombardini 15LD 500
Máy bơm dầu Diesel Lombardini 15LD 500

Máy bơm chữa cháy động cơ Lombardini được sử dụng trong hệ thống phòng cháy...

Máy bơm dầu Diesel Lombardini LDW 1603
Máy bơm dầu Diesel Lombardini LDW 1603

Máy bơm chữa cháy động cơ Lombardini được sử dụng trong hệ thống phòng cháy...

Máy bơm chữa cháy Diezel Lambardini LDW424
Máy bơm chữa cháy Diezel Lambardini LDW424

Máy bơm chữa cháy động cơ Lombardini được sử dụng trong hệ thống phòng cháy...

Máy bơm chữa cháy Diezel Lambardini
Máy bơm chữa cháy Diezel Lambardini

Bơm chữa cháy Diesel LOMBARDINI là máy bơm chữa cháy được sử dụng rộng rãi cho...

Đối tác