Angus Fire

Hệ thống báo cháy tự động

Máy bơm di động động cơ dầu Diesel Angus Fire LDA400
Máy bơm di động động cơ dầu Diesel Angus Fire LDA400

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy di động động cơ dầu Diesel Angus Fire LDA600
Máy bơm chữa cháy di động động cơ dầu Diesel Angus Fire LDA600

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy di động động cơ dầu Diesel Angus Fire LD1800
Máy bơm chữa cháy di động động cơ dầu Diesel Angus Fire LD1800

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LWA1200
Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LWA1200

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LW2275
Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LW2275

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy

Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LWA800
Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LWA800

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy, là loại máy bơm chữa cháy...

Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LWA500 Mk2
Máy bơm chữa cháy di động động cơ xăng Angus Fire LWA500 Mk2

Được sử dụng rộng rãi trong phòng cháy chữa cháy, là loại máy bơm chữa cháy...

Đối tác