namct

Hệ báo cháy Microm

Hệ thống báo cháy tự động

Điện thoại và Jack cắm
Điện thoại và Jack cắm

Điện thoại và Jack cắm

Trung tâm mở rông 12 kênh điện thoại
Trung tâm mở rông 12 kênh điện thoại

Hoạt động từ 24 pin dự phòng VDC trong trường hợp mất điện Tối đa 60 vùng...

Trung tâm điện thoại chính
Trung tâm điện thoại chính

Trung tâm điện thoại chính

Hiển thị phụ
Hiển thị phụ

Các annunciators RA-1000 cung cấp một dung lượng lớn của truyền tin (lên đến 224...

Trung tâm báo cháy 8 zone mở rộng lên 64 zone
Trung tâm báo cháy 8 zone mở rộng lên 64 zone

Trung tâm báo cháy 8 zone mở rộng lên 64 zone

Đối tác