namct

Hệ báo cháy thông thường GE-EST

Hệ thống báo cháy tự động

MG1R-HDVM--Còi đèn báo cháy
MG1R-HDVM--Còi đèn báo cháy

Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt.

KL731--Đầu báo khói quang
KL731--Đầu báo khói quang

Đầu dò khói KL-731 kết nối với trung tâm báo cháy

208B-PL--Đầu báo nhiệt gia tăng và cố định
208B-PL--Đầu báo nhiệt gia tăng và cố định

208B-PL--Đầu báo nhiệt gia tăng và cố định

FireShield Plus--Trung tâm báo cháy 3, 5, 10 zone
FireShield Plus--Trung tâm báo cháy 3, 5, 10 zone

FireShield Plus--Trung tâm báo cháy 3, 5, 10 zone

Đối tác