namct

Hệ báo cháy địa chỉ Horing

Hệ thống báo cháy tự động

Module sài nhiều chuông Horing QA-17A
Module sài nhiều chuông Horing QA-17A

Mã sản phẩm: QA17-B/-A/-K/-H)Hãng sản xuất: Horing/Taiwan

Module giám sát (Monitor Module) Horing QA-17K
Module giám sát (Monitor Module) Horing QA-17K

Module giám sát (Monitor Module) Horing QA-17K

Module cách ly (Isolator Mudule) Horing QA-17H
Module cách ly (Isolator Mudule) Horing QA-17H

Module cách ly (Isolator Mudule) Horing QA-17H

Module đầu dò thường, chuông (Control Module) Horing QA-17B
Module đầu dò thường, chuông (Control Module) Horing QA-17B

Module đầu dò thường, chuông (Control Module) Horing QA-17B

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ Horing 1,2,3,4,5,6,7,8 loop
Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ Horing 1,2,3,4,5,6,7,8 loop

Là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong PCCC

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1,2,3,4,5,6,7,8 loop Horing QA-16
Trung tâm báo cháy địa chỉ 1,2,3,4,5,6,7,8 loop Horing QA-16

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1-8 Loop QA16

Nút nhấn khẩn địa chỉ Horing QA-0817
Nút nhấn khẩn địa chỉ Horing QA-0817

Nút nhấn khẩn địa chỉ HORING QA-0817 loại hộp vuông, làm bằng vật liệu nhựa...

Nút nhấn khẩn chìm địa chỉ Horing QA-19
Nút nhấn khẩn chìm địa chỉ Horing QA-19

- Nút nhấn khẩn chìm địa chỉ HORING - Vật liệu nhựa chống cháy

Đầu dò khói nhiệt địa chỉ Horing QA06
Đầu dò khói nhiệt địa chỉ Horing QA06

Là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong PCCC Nhà sản cuất: Horing

Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ Horing QA05
Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ Horing QA05

Là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong PCCC Nhà sản cuất: Horing

Đầu báo khói địa chỉ Horing QA01
Đầu báo khói địa chỉ Horing QA01

Là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong PCCC Nhà sản cuất: Horing

Đối tác