Hệ báo cháy địa chỉ GE-UTC

Hệ thống báo cháy tự động

GSA-SD--Đầu báo khói địa chỉ dùng cho hệ thống ống gió
GSA-SD--Đầu báo khói địa chỉ dùng cho hệ thống ống gió

Đầu báo khói địa chỉ dùng cho hệ thống ống gió

GSA-IM--Module cách li ngắn mạch
GSA-IM--Module cách li ngắn mạch

Module cách li ngắn mạch Sản xuất theo tiêu chuẩn USA Hãng sản xuất: GE-UTC Mã...

GSA-UM--Module giao tiếp với đầu báo thường
GSA-UM--Module giao tiếp với đầu báo thường

Module địa chỉ GSA-UM. Module giao tiếp với đầu báo thường Sản xuất theo tiêu...

GSA-CR--Module điều khiển 1 ngõ ra
GSA-CR--Module điều khiển 1 ngõ ra

Module địa chỉ GSA-CR. Module điều khiển 1 ngỏ raSản xuất theo tiêu chuẩn...

GSA-CT1--Module giám sát 1 ngõ vào
GSA-CT1--Module giám sát 1 ngõ vào

Module địa chỉ GSA-CT1. Module giám sát 1 ngỏ vào Sản xuất theo tiêu chuẩn...

GSA-M270--Nút nhấn khẩn địa chỉ
GSA-M270--Nút nhấn khẩn địa chỉ

Khẩn báo cháy địa chỉ GSA-M270 Sản xuất theo tiêu chuẩn USA Hãng sản xuất:...

RLCD-C--Bộ hiển thị phụ
RLCD-C--Bộ hiển thị phụ

Màn hình hiển thị LCD 80 ký tự (20 ký tự x 4 dòng) Hiển thị lặp lại tất...

VS1--Trung tâm 1 loop 64 địa chỉ
VS1--Trung tâm 1 loop 64 địa chỉ

Tủ báo cháy địa chỉ VIGILANT VS1. Trung tâm 1 loop, 64 địa chỉ Sản xuất theo...

VS2--Trung tâm 1 loop, mở rộng thành 2 loop, 250 - 500 địa chỉ
VS2--Trung tâm 1 loop, mở rộng thành 2 loop, 250 - 500 địa chỉ

Tủ báo cháy địa chỉ VIGILANT VS2. Trung tâm 1 loop, 250 địa chỉ Sản xuất theo...

Đối tác